Starzenie się skóry.

 

W Naszym Salonie Kosmetycznym EVITA zajmujemy się zatrzymywaniem zegara starzenia się skóry.
Aby zrozumieć cały proces starzenia należy pierw zrozumieć z czego składa się i jak funkcjonuje Nasza
skóra. Nasi Kosmetolodzy ukończyli studia wyższe. Znają dokładnie fizjologię skóry. Wiedzą co się
dokładzie gdzie znajduje i co zrobić, aby zachować młody i piękny wygląd skóry.
Skóra jest Naszym największym organem. Można ją podzielić na trzy warstwy: naskórek, skóra
właściwa oraz tkanka podskórna. Znajdziemy tutaj mieszki włosowe i gruczoły łowowe. Gruczoły łojowe
są odpowiedzialne za wydzielanie łoju. Gruczoły potowe natomiast wydzielają pot.
W naskórku są głównie komórki żywe, czyli keratynocyty. Komórki żywe posiadają jądro
komórkowe. Keratynocyty w trakcie procesu keratynizacji przekształcają się w warstwy, każdą o
odmiennej specyfice. W końcowej fazie tracą swoje jądro komórkowe i zmieniają się w korneocyty.

Korneocyty są komórkami martwymi. Naskórek dzielimy na:
– warstwę podstawną
– warstwę kolczystą
– warstwę ziarnistą
– warstwę rogową

Warstwa podstawna jest zbudowana z jednej warstwy komórek. Około 50 % z nich jest w
trakcie mitozy, w której powstają komórki warstwy kolczystej.

Warstwa kolczysta składa się z komórek wielobocznych, które się połączone desmosomami.
Desmosomy są zbudowane z białek. Cytoplazma tych komórek posiada tonofilamenty, czyli włókna
zbudowane z białek, które uładają się w pakiety – tonofibryle. Przemieszczając się wyżej różnicują się i
stają się coraz bardziej aktywne w procesach syntezy.

W warstwie ziarnistej następuje przetwarzanie podstawowych cząsteczek, które sa
odpowiedzialne za charakter fizykochemiczny warstw wyższych z tworzeniem keratohialiny. Pojawiają
się tutaj ciałka Odlanda. Ziarna keratohialiny zbudowane się z białka bogatego w cysteinę, które buduje
spoiwo międzykomórkowe. Ciałko Odlanda zaliczamy do organelli, które produkują lipidy i tworzy spowio
międzykomórkowe warstwy rogowej. Tutaj jeszcze występują komórki żywe. W trakcie keratynizacji te
komórki się spłaszczają oraz tracą swoje jądro komórkowe. W końcowym etapie stają się korneocytami,
czyli komórkami martwymi.

Ostatnią warstwą jest warstwa rogowa, która dodatkowo dzieli się na trzy warstwy:
– warstwa jasna
– warstwa zbita
– warstwa rozłączna

Warstwę jasną można znaleźć tylko w zagłębieniu dłoni i na piętach. Warstwa zbita jest uznawana za
właściwą warstwę rogową. Natomiast warstwa rozłączna zlokalizowana jest najbardziej na zewnątrz i to
ona właśnie ulega złuszczaniu. Do komórek występujących w warstwie rogowej są korneocyty.
Korneocyty są końcowym wynikiem procesu zluszczania. Ponownie wspomnę, że są to komórki martwe,
pozbawione jądra komórkowego oraz są zbudowane głównie z keratyny. Układają się natomiast
schematycznie.
Do pozostałych komórek naskórka zaliczamy: melanocyty, komórki Langerhansa oraz komórki
Merkla.
Melanocyty znajdziemy w warstwie podstawnej. Są komórkami dendrytycznymi. Odpowiadają
za zabarwienie Naszej skóry.
Do głównego zadania komórek Langerhansa należy wychwycenie alergenu oraz prezentacja
ich limfocytom T.
Komórki Merkla są nieliczne. Są to receptory czuciowe, które znajdują się w warstwie
podstawnej naskórka. Najwięcej ich jest na wargach, powierzchniach dłoniowych rąk oraz na opuszkach
palców. Rejestrują bodźce, które przekazują do zakończeń nerwowych, z którymi mają kontakt.

Pomiędzy naskórkiem, a skórą właściwą występuje granica skórno – naskórkowa. Jet to cienki
twór, który składa się z błony podstawnej, glikoprotein, kolagenu typu IV oraz fibronektyny. Pomiędzy
skórą właściwą, a warstwą podstawną jest układ faliisty. Układ falisty jest charakterystyczny dla skóry
młodej. Natomiast poprzez proces starzenia się skóry ten układ ulega spłaszczeniu, czego
konsekwencją jest wiotkość skóry.

Skóra właściwa dzieli się na warstwę brodawkową i warstwę siateczkową. Warstwa
brodawkowa znajduje się pod naskórkiem. Natomiast druga warstwa stanowi ok 80% całkowitej grubości
skóry. Obie warstwy składają się z tkanki łącznej. W skórze właściwej sa białka strukturalne, które są
produkowane przez fibroblasty lub fibrocyy. Wyróżniamy tutaj kolagen nadający wytrzymałość skóry oraz
elastynę, która odpowiada za elastyczność skóry. Włókna oksytalanowe są rodzajem włókien
sprężystych. Te włókna znikają jako pierwsze w procesie starzenia się skóry. Są w warstwie
brodawkowej oraz siateczkowej. W bezpostaciowym żelu proteoglikanowym występują białka
wymienione wceśniej. W skórze właściwej pojawiają się też makrofagi, limfocyty, granulocyty oraz
eozynofile.

Pomiędzy skórą właściwą, a tkanką podskórną nie występuje granica. Widoczna jest tylko
stopniowa zmiana wyglądu.
Tkanka podskórna ma taką samą budowę co skóra wlaściwa. Jest wiotka. Występuje tutaj
głównie kolagen i żel proteoglikanowy. Tutaj znajdziemy też adipocyty, czyli komótki tłuszczowe.
Czym tak dokładnie jest starzenie się skóry? Jest to naturalny – biologicznie nieunikniony
proces, polegający na zmniejszeniu aktywności biologicznej komórek, spowolnieniu procesów
regeneracyjnych, obniżeniu odpowiedzi i odporności na stres oksydacyjny oraz osłabieniu zdolności
adaptacyjnych organizmu.

Podział starzenia się skóry dzielimy na wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne. Do starzenia
wewnątrzpochodnego zalicza się:
– czynniki genetyczne
– zaburzenia hormonalne
– odkładanie się w organizmie toksyn
– wolne rodniki
– zaburzenia metaboliczne
– nieodpowiednia dieta
– niedobór witamin
– osłabienie układu odpornościowego

Starzenie zewnątrzpochodne charakteryzuje się czynnikami, które przyśpieszają starzenie się skóry:
– fotostarzenie
– niehigieniczny tryb życia
– nieodpowiednia dieta
– zła pielęgnacja skóry
– nadmiar ozonu
– używki: papierosy, alkohol
– leki
– stres
– klimat

Starzenie się skóry objawia się głównie jej przesuszeniem. Jest to pierwszy widoczny czynnik,
który powinien Nas zaniepokoić, ponieważ wiąże się to z pogorszeniem stanu skóry oraz utratą jej elastyczności.

Na początku można zauważyć delikatne zmarszczki, które z wiekiem zaczynają się
pogłębiać. Suchość się nasila, co powoduje szorstkość, matowość, bladość skóry. Zauważyć można
zmiany skórne w postaci naczyniaków starczych, punktów rubinowych, brodawek łojotokowych,
zaburzeń pigmentacyjnych na skórze twarzy i rąk.

W naskórku dochodzi do ścieńczenia keratynocytów, spowodowane zmniejszeniem się
zdolności proliferacji keratynocytow. Nie ma zróżnicowania warstwy kolczystej oraz warstwy ziarnistej.
Przekształcanie lipidów funkcjonuje bez zmian. Nie zmniejsza się liczba ciałek lamelarnych oraz ziaren
keratohialiny. W niektórych miejscach dochodzi do pogrudbienia warstwy rogowej naskórka. Mniejsza
ilość melanocytów sprawia, że Nasza skóra jest gorzej chroniona przed promieniami słonecznymi.
Osłabiona zostaje proliferacja. Skupiające się w jednym miejscu duża ilość melanocytów tworzą plamy
soczewicowate lub powodują odbarwienie skóry. Zmiejsza się ilość komórek odpornościowych ( komórek
Langerhansa ), czego konsekwencją jest pogorszenie się odpowiedzi immunologicznej. Mniejsza ilośc
łoju wpływa na przesuszenie skóry.

Starzenie się skóry w obrębie granicy skórno – naskórkowej charkteryzuje się spłaszczeniem się
tej granicy oraz utracie wypustek cytoplamatycznych keratynocytów. Jest gorsze przyleganie tej granicy.
Granica się wygładza (w młodej skórze ta granica ma układ falisty). Elastyczność ulega pogorszeniu
poprzez zanik filamentów oraz włókien zakotwiczających. Fibroblasty maleją oraz zmniejsza się ich
liczba. Następuje spadek zużycia tlenu. Zmniejsza sie także liczba makrofagów, co prowadzi do braku
kolagenazy i proteinaz. Utrata kwasu hialuronowego w żelu proteoglikanowym. Włókna elastyczne
zanikają w warstwie brodawkowej lecz są przerosłe w warswie siateczkowej. Nasz kolagen z roku na rok
maleje o ok. 1 %. Stosunek kolagenu typu III do kolagenu typu I rośnie w skórze dojrzałej. Fibroblasty są
sztywne i twarde. Występuje słabe unaczynienie skóry.
Podczas procesu starzenia się skóry następuje zanik tkanki podskórej twarzy. Najbardziej
widoczne jest na policzkach, oczodołach oraz skroniach. Na policzkach dochodzi do jej redukcji oraz
przesunięcia tkanki tłuszczowej w dół ( grawitacja ). Gromadzi się w żuchwie co powoduje pojawieniem
się bruzd nosowo – wargowych.

Na temat starzenia odkryto teorie: genetyczną, telomerową, ograniczonej liczby podziałów
komórki, neurodokrynową, zaburzeń białkowych, błonową, mitochondrialną, krzyżową oraz
wolnorodnikową.
Teoria genetyczna zakłada, że szybkość starzenia się skóry jest zapisane w Naszym DNA.
Dotyczy to zaniku pamięci komórkowej, który objawia się spowolnieniem wytwarzania nowych włókien
podporowych i zaburzeń w regeneracji naskórka. Szybsze starzenie się skóry może być spowodowane
niszczeniem cząstek DNA, skrócenie telomerów, mniejszą liczbą podziałów komórkowych oraz
wydolności mitochondriów. Teorię genetyczną określa się także jako teorię zaprogramowania. Za jej
przebieg odpowiedzialne są gerontogeny. Teoria jest związana z najdłuższym czasem trwania życia.
Podczas badań na zamrożonych fibroblastach (odmrażano je partiami) udowodniono, że komórki
cechują się dobrą pamięcią do konsekwentnej realizacji wywyczonego im życiowego planu oraz
zakodowanym końcem życia.

Teoria telomerowa jesy związana z aktywnością telomerozy. Telomeroza – enzym, który jest
odpowiedzialny za replikację chromosomów, ktorych ubywa wraz z wiekiem. Skracanie telomerów może
skutkować uszkodzeniem komórek oraz ich prawidłowego podziału.

W teorii ograniczonej liczby podziałów komórki polega na tym, że każda komórka może dzielić
się tylko określoną liczbę razy. Hayflick zaobserwował, że komórki dzielą się około 50 razy, a następnie
umierają. Udowodnił też, że komórki posiadające niedobory substancji odżywczych dzielą się wolniej.
Teoria neurodokrynowa skupia się na zależnościach pomiędzy neuroprzekaźnikami. Na
przysadkę mózgową działa podwzgórze, które z wiekiem traci swoje funkcje. Wydzielanie hormonów
zmniejsza się wraz z wiekiem. Wydziela się za to większa ilosć kortyzolu.
W teorii zaburzeń białkowych udowodniono, że z wiekiem synteza białek spada aż do 80%.
Teoria błonowa (inaczej też membranowa). Następuje zmiana składu błony błonowej. Zwiększa
się zawartość lipidów kosztem wody, co skutkuje trudność w transporcie międzykomórkowym. Pojawia
się glikiproteina w błonie komórkowej. Wszystkie zmiany powodują nieodwracalny wzrost sztywności i
lepkości błon komórkowych. Toksyny gromadzą się w mózgu, sercu oraz w skórze.
Teoria mitochondrialna – z wiekiem zmniejszona zostaje zmniejszona wydajność oraz liczba
mitochondriów -> prowadzi do zmniejszenia ATP. Energia nie zostaje przekazywana między komórkami,

więc dochodzi do zaburzeń funkcji. Błona jest mniej szczelna dla wolnych rodników.
W teorii krzyżowej uważa się, że w obecności tlenu glikoza jest wiązana z cząsteczką białka.
Tutaj zauważamy zmiany organiczne oraz czynnościowych białka. Ryzyko nieprawidłowego połączenia
rośnie wraz z wiekiem.

Nazwa terorii wolnorodnikowej pochodzi od wytwarzania wolnych rodników. Są produktem
ubocznym w różnych procesach metabolicznych, które potrzebują tlenu. Uczestniczą w prawidłowym
przebiegu procesów, które zachodzą w komórkach i tkankach Pełnią ważną rolę w procesach
biologicznych, ponieważ są one ważne w prawidłowym funkcjonowaniu komórek. Mogą być natomiast
szkoliwe, ponieważ mogą powodować uszkodzenie makrocząsteczek. Dodatkowo mogą być przyczyną
stresu oksydacyjnego, czyli stanu nierównowagi metabolicznej, o którym będzie mowa poniżej.
Starzenie się skóry jest też zazleżne od hormonów. Starzenie hormonalne zaliczamy do
starzenia wewnątrzpochodnego. Hormony płciowe ok. 20 roku życia osiągają maksymalny posiom
wydzielania, a obniża się w okresie menopauzy i andropauzy. Estrogeny są odpowiedzialne za
unaczynienie, elastycznośc, koloryt skóry, wzrost włosów oraz zdolność zatrzymywania wody. W okresie
menopauzy zmniejsza się ilość estrogenów, co powoduje właśnie starzenie się skóry. Podczas badań
udowodniono, że kobiety korzystające z HTZ ( Hormonalna Terapia Zastępcza ) posiadają mniej
zmarszczek niż kobiety z drugiej grupy kontrolnej.

Menopauza jest to stan, ktory utrzymuje się od ponad roku objawiający się brakiem miesiączki.
Jest to spowodowane przez trwałą niedoczynność jajników. Podczas menopauzy spada poziom
estrogenów i progesteronu. Ten spadek widoczny jest gołym okiem jako pogorszenie się stanu skóry
oraz nasilenia cech starzenia się. W jajnikach wytwarza sie estradiol przez komórki ziarniste otaczające
pęcherzyk Graffa. Mniejsza ilość tych pęcherzyów oraz spadek produkcji estradiolu powoduje znaczne
obniżenie stężenia estradiolu we krwi, zanik owulacji oraz brak miesiączki. Do klasycznego objawu
menopauzy zaliczamy niskie stężenie stradiolu i podwyższone zgodnie z zasadą ujemnych sprzężeń
zwrotnych stężenie gonadotropiny.
Estrogeny mają wpływ na ośrodkowy układ nerwowy ( OUN ). Wpływa na poprawę metabolizmu
neuronu. Wzrasta transmisja synaptyczna. Dochodzi do zwiększonej liczby dendrytów oraz wzrost
długości neurytów. Następuje lepsza percepsja. Estrogeny zmniejszają depresję oraz poprawiają funkcję
poznawczą.
Receptory estrogenowe możemy znaleźć w skórze, mieszkach włosowych oraz gruczołach
łojowych. Ich niedobór wpływa niekorzystnie na metabolizm komórkowy prowadząc do mniejszej
produkcji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego.
Progesteron działa jak antyandrogen. Wpływa na aktywność i metabolizm estrogenów i
metaloproteinaz.
Hormonalna Terapia Zastępcza polega na stosowaniu hornomów (estrogeny i gestrageny) u
płci żeńskiej w okresie przekwitania. Do wskazań stosowania tej terapii zaliczamy:
– łagodzenie objawów menopauzy
– zapobieganie osteoporozy
– leczenie osteoporozy

Pamiętajmy, że hormonalna terapia zastępcza chroni przed odwodnieniem. Korzystnie wpływa na sklad
lipidów bariery ochronnej naskórka ( pamiętacie, że cera dojrzała charakteryzuje się suchością skóry ?).
Dodatkowo poprawia elastyczność skóry oraz proces jej gojenia.
Mimika, stres oraz sen – to kolejne czynniki, które wpływają na Nasz wygląd. Podczas
długotrwałego oraz silnego stresu dochodzi do dysfunkcji układu hormonalnego oraz nerwowego. W tym
czasie wydziela się więcej kortyzolu i adrenaliny. Kortyzol wpływa na glikację. Dochodzi też do
zwiększonego przepływu krwi oraz przejściowego lub utrwalonego rozszerzenia teleangiektazji ( z
rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi najbardziej borykają się osoby posiadające cerę naczynkową ).
Powyższe hormony wpływają na produkcję sebum, odbudowę bariery naskórkowej oraz wzrost
transepidermalnej utraty wody (TEWL). Stałe napięcie mięśni wywołane przez sytuacje stresowe
prowadzi do powstania zmarszczek. Przez stres może wystąpić przedwczesne siwienie włosów, a
nawet łysienie.

Sen jest bardzo ważny, ponieważ podczas snu w skórze zachodzi:
– mniejsze stężenie wytwarzania kortyzolu

– zwiększenie hormonu wzrostu
– rozluźnienie mięśni
– zwiększenie syntezy lipidów naskórkowych
– odbudowa DNA naskórka

Niedobór snu skutkuje wzrostem poziomu glikokortykosteroidów. Glikokortykosteroidy osłabiają
funkcje ochronne naskórka i cytonik zapalnych. Gdy śpimy (najczęściej na boku) mogą pojawić się tzw.
zmarszczki senne, które powstają przez powtarzające się wzorce snu. Ten rodzaj zmarszczek postępuje
wraz z upływem lat. Podczas snu dochodzi też do rozciągnięcia skóry, które jest widoczne ( na początku
) tylko po przebudzeniu. Zmarszczki senne najczęściej nie są symetryczne i przebiegają pionowo.
Słynny stres oksydacyjny, o którym mowa w różnych reklamach telewizyjnych to ciągła
ekspozycja na szkodliwe działanie wolnych rodników ( z którymi walczymy w Naszym Salonie EVITA,
głównie poprzez zabieg oczyszczania wodorowego z infuzją tlenową). Nasilenie liczby wolnych rodników
jest uzależnione od:
– rodzaju, ilości wolnych rodników
– tego jak sprawny jest Nasz system odpornościowy
– ilości antyoksydantów w organizmie.

Jak jest za mało pewnego czynnika to powstaje tzw. efekt domina, który powoduje na tym, że
cząsteczna zabiera jeden elektron od drugiej , druga zabiera trzeciej i tak dalej. Stres antyoksydacyjny
można też nazwać jako stan zaburzeń równowagi pomiędzy anyoksydantami, a utleniaczami na rzeczy
prooksydantów.
Antyutleniacze hamują procesy utleniania, co prowadzi do powstawania wolnych rodników,
bądź dezakywują już obecne przez co przyśpieszają przerwanine reakcji łańcuchowych. Mogą być
odpowiedzialne za zużycie tlenu, przeciwdziałać rozpoczęciu peroksydacji lipidów poprzez neutralizacę
wolnych rodników. W pozbyciu się wolnych rodników pomoże:
– selen
– cynk
– witaminy A, C, E
– koenzym Q10
– flawonoidy.

Skóra starcza charakteryzuje się skórą wiotką, małoelastyczną, z widocznymi zmarszczami.
Najczęściej jest blada o żółtym, bądź szarym kolorycie co jest spowodowane niedotlenieniem i
zaburzenem melanogenezy. Najczęściej jest to typ cery suchej.
Dermatoporoza – następuje z upływem lat utrata czynności ochronnych skóry, która jest uznana
za stan chorobowy. Obejmuje niewydolność skóry i kruchość naczyń krwionośnych. Do zmian
morfologicznych zaliczamy słabą skórę, która jest podatna na urazy, dłuższy proces gojenia zmian.
Według definicji zmarszczki są następstwem degradacji włókien kolagenu i elasyny, spadku
napięcia oraz powtarzających się stale ruchów mięśni mimicznych, prowadzących do skórczania i
rozkurczania się skóry właściwej. Proces powstawania zmarszczek polega na:
– powtarzającej się mimice twarzy
– osłabieniu funkcji podporowych
– zmniejszeniu grubości skóry właściwej
– grawitacji.
Powtarzające się rchy mięśni twarzy powodują uszkodzenie i osłabienie włókien podporowych. Większa
ilość zmarszczek jest prostopadła. Można podzielić zmarszczki na powierzchowne, w których głębokość

nie przekracza 0,05 mm oraz głębokie, których głębokość jest większa niż 0,05 mm. Dodatkowo można
zaliczyć zmarszczki mimiczne, które powstają przez dynamiczne ruchy mięśni oraz statyczne, które nie
znikną. Natomiast w zależności od przyczyny powstania wyróżnia się też:
– atroficzne -> głównie przy procesie hormonalnych starzenia
– posłoneczne, elastyczne -> elastoza
– senne
– grawitacyjne – powstają poprzez wiotczenie skóry
– poprzez zły dobór kosmetyków do pielęgnacji doowej -> mniejsza produkcja łoju
– ortostatyczne – są z Nami od urodzenia -> dolna szczęcia, górna partia szyi
– śmiechowe.

Jak staramy się zatrzymać czas? poprzez zabiegi pielęgnacyjne, które wykonujemy w Salonie EVITA:
– mezoterapia frakcyjna – Mezoterapia frakcyjna to jedna z najskuteczniejszych metod mających na celu
poprawę wyglądu, kondycji i napięcia skóry, wygładzenie drobnych zmarszczek, pozbycie się blizn, np.
rozstępów oraz przebarwień. W porównaniu do mezoterapii igłowej jest to zabieg mniej bolesny.
Podczas zabiegu dochodzi do natychmiastowego i optymalnego transportu składników aktywnych, dzięki
czemu efekty są natychmiastowe.

–> http://studioevita.pl/kosmetyka/mezoterapia-frakcyjna-mikroiglowa/
– infuzja tlenowa – nfuzja tlenowa to nieinwazyjny, bezbolesny zabieg, który jest wykonywany w celu
odmłodzenia skóry. Jest on oparty na technologii tlenu hiperbarycznego, czyli tlenu pod ciśnieniem, za
pomocą którego dostarcza się w głąb skóry aktywne składniki, np. pochodzące z serum. Ampułki z
kosmetykiem są odpowiednio dobierane do rodzaju i potrzeb skóry, aby zapewnić optymalne efekty i
bezpieczeństwo zabiegu. Serum, które zawiera niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, łączy włókna
kolagenu i elastyny oraz wpływa na fibroblasty. Gwarantuje to skórze młody wygląd, jędrność i gładkość.

–> http://studioevita.pl/kosmetyka/infuzja-tlenowa-rewolucja-w-pielegnacji-skory-twarzy/
– peeling węglowy – Ten zabieg nie należy tylko do zabiegów głęboko oczyszczających. Stymuluje
komórki do wytwarzania nowych prawidłowych włókien kolagenowych, nadających skórze gęstość i
jędrność. Stymulowanie kolagenu poprzez wiązkę lasera wpływa na spowolnienie procesu starzenia
skóry, pobudzając komórki do odbudowy. Zabieg polecamy dla każdego – dla osób, u których pojawiają
się pierwsze procesy starzenia oraz dla osób dojrzałych, których skóra wymaga stymulacji oraz
pobudzenia procesów naprawczych.–> http://studioevita.pl/kosmetyka/peeling-weglowy-co-to-jest/

– oczyszczanie wodorowe – Wodór eliminuje wolne rodniki, które są odpowiedzialne za starzenie się
skóry. Zabiegowi oczyszczania wodorowego towarzyszy proces elektroporacji. Jest to pewien rodzaj
mezoterapii, jednak bez zastosowania igieł. Dzięki impulsom elektrycznym, które tworzą zmiany w
błonach komórkowych, tworzą się mikrokanały w skórze.Te z kolei wspomagają głębsze wprowadzanie
substancji aktywnych w głąb skóry. Zabieg pozwala uzyskać spektakularny efekt – od oczyszczenia po
lifting.
–> http://studioevita.pl/kosmetyka/oczyszczanie-wodorowe-w-salonie-evita-zabieg-na-lato/

– fale radiowe – Lubimy wykonywać ten zabieg, ponieważ poprawia jakość skóry w postaci jej napięcia,
stymulacji produkcji kolagenu i elastyny, co powoduje zmniejszenie widoczności zmarszczek oraz lifting.
–> http://studioevita.pl/kosmetyka/fale-radiowe/

– peeling kawitacyjny – Ze względu na łagodność i delikatność jest to przyjemny zabieg, a nawet
relaksujący. Plusem jest widoczność efektów od razu po zabiegu. Peeling kawitacyjny można opisać
jako „mikromasaż”, który poprzez usunięcie martwych komórek naskórka poprawia się krążenie krwi (
lepsze dotlenienie skóry ).

–> http://studioevita.pl/kosmetyka/peeling-kawitacyjny-zabieg-przyjemny-i-relaksujacy/
– karboksyterapia – arboksyterapia przywraca jej prawidłowe czynności, zwiększa przepływ krwi w tkance
tłuszczowej i mięśniowej, dotlenienia oraz stymuluje naczynia włosowate. Dodatkowo przyspiesza
produkcję kolagenu, poprawia mikrokrążenie oraz regeneruje komórki.
–> http://studioevita.pl/kosmetyka/karboksyterapia-tczew/

Wszystkie zabiegi, kosmetyki są dobierane do stanu skóry i potrzeb klienta. Przed zabiegiem
przeprowadzamy dokładny wywiad z klientem, żeby wyeliminować przeciwwskazania zabiegowe. W
razie pytań służymy pomocą. Również udzielamy konsultacji kosmetologicznej, która obejmuje dokładną
analizę stanu skóry, indywidualny dobór terapii oraz pielęgnację domową.

Zapraszamy serdecznie,
Evita – kosmetolodzy godni zaufania.